Vespol FIX

ELEWACJA WENTYLOWANA Z NIEWIDOCZNYM MOCOWANIEM PŁYT OKŁADZINOWYCH VESPOL FIX

Technologia ta, to rozwiązanie konstrukcyjne wykonania zewnętrznych okładzin budynków nowych lub istniejących, z kamienia naturalnego, kamienia sztucznego lub płyt ceramicznych z pozostawieniem wentylowanej pustki powietrznej między tylną powierzchnią okładziny a podłożem. Rozwiązanie umożliwia także założenie izolacji termicznej na powierzchni ścian.
Głównymi elementami rozwiązania systemu VESPOL FIX są:

1. Ruszt nośny okładziny
2. Izolacja cieplna
3. Właściwa okładzina

Ad.1. Ruszt nośny VESPOL FIX tworzony jest z zamkniętych profili aluminiowych o rozmiarach 40/20, 50/30, 60/20 i stalowych nierdzewnych sworzni o dł. 150 mm i średnicy 6 mm, służących do zawieszenia okładziny. Rozmieszczenie sworzni oraz profili rusztu jest zależne od rozmiarów okładziny. Elementy rusztu przymocowane są do podłoża (ściany) poprzez aluminiowe kotwy (F).

System niewidocznego mocowania płyt elewacyjnych
VESPOL FIX (aksonometria)

Wymiary kotew (F) ustala projektant w zależności od rodzaju podłoża, grubości izolacji, ewentualnej nierówności ścian (dotyczy głównie obiektów rekonstruowanych), obciążeń okładziny i wyliczeń statycznych.Kotwy (F) mają otwory do stałego lub przesuwnego mocowania rusztu, a do ściany nośnej mocowane są kołkami rozporowymi (G). Typy kołków rozporowych (G) dobiera się w zależności od rodzaju ściany nośnej (cegła pełna, Porotherm, żelbet, gazobeton, konstrukcja stalowa, konstrukcja drewniana itd.) i wyliczeń statycznych. Właściwa okładzina jest zawieszona na ruszcie nośnym za pomocą specjalnych łączników ze stali nierdzewnej (C). Łącznik (C) wykonany jest ze sprężystego haczyka zakotwionego w specjalnie nawierconych i frezowanych gniazdach. Ilość łączników na jeden moduł okładziny wynika z wyliczeń statycznych. Podstawą wyliczenia statycznego jest: obliczeniowa siła charakterystyczna danego łącznika, rodzaj i rozmiar okładziny, wysokość budynku, obciążenia wiatrem itd. Przy zawieszaniu okładziny na ruszt nośny, styk między okładziną i rusztem wypełniony jest klejem silikonowym. Zastosowanie silikonu ma za zadanie, elastyczne ułożenie okładziny i eliminacje przenoszenia ewentualnych wibracji z budowli poprzez ruszt nośny na okładzinę.

Ad.2. Izolacja termiczna
Rodzaj, gęstość i grubość izolacji cieplnej przyjmuje się na podstawie wyliczeń cieplno – technicznych. Jako izolacja termiczna stosowana jest hydrofobizowana, twarda wełna mineralna. Płyty izolacyjne mocowane są do ścian łącznikami grzybowymi z tworzyw sztucznych. Możliwe jest osłanianie izolacji folią paroprzepuszczalną.

Ad.3. Właściwa okładzina
Rodzaj okładziny elewacyjnej – kamień naturalny (granit, marmur), kamień sztuczny – Gres, laminat.
Kamień naturalny: wymiary płyt okładzinowych ustalane są przez architekta budowy i projektanta firmy VESPOL INVEST Sp. z o.o. na każdy konkretny budynek.
W technologii tej stosowana grubość kamienia wynosi 2 cm na dowolnej wysokości budynku. Obniża to ciężar elewacji
w porównaniu z tradycyjnym mocowaniem o 30 do 50%.
Gres, ceramika, laminat: wymiary płyt 40/40, 30/60, 40/60, 50/50, 60/60, 50/100, 60/120, 100/100, 120/180 cm i inne zgodnie z ofertami producentów.

Jako dodatkowe zabezpieczenie płyt elewacyjnych (przed odpadnięciem w częściach, okładziny uszkodzonej mechanicznie) jest możliwe podklejenie tylnej powierzchni płyt siatką z włókna szklanego.


  • Płyta elewacyjna (A)
  • Trzpień (B)
  • Łącznik płyty elewacyjnej (C)
  • Przedłużenie rektyfikacyjne (D)
  • Śruba samowkrętna (E)
  • Kotwa podstawowa nośna (F)
  • Kołek rozporowy (G)
  • Profil nośny (H)

Przekrój pionowy

Przekrój poziomy