Parametry techniczne

Parametry techniczne fasad wentylowanych

System mocujący firmy VESPOL INVEST jest optymalnym rozwiązaniem elewacji dla budynków wszystkich kategorii, łącznie z obiektami mieszkalnymi, handlowymi i budynkami użyteczności publicznej.

1. Izolacja termiczna-ciepło

Kumulacja ciepła wewnątrz budynku w upalne dni może być zredukowana dzięki połączonemu działaniu izolacji termicznej i kurtyny wentylowanej.

2.Izolacja termiczna-zimno

Warstwa izolacyjna i kurtyna wentylowana optymalizują cieplne funkcjonowanie budynku, dzięki czemu obniżają się koszty zużycia energii.

3. Technika osłon deszczowych

Kurtyna dzięki wentylowanemu pokryciu chroni ściany przed nasiąkaniem wodą.

4. Odprowadzenie pary wodnej

Wentylowana kurtyna w połączeniu z paroprzepuszczalną warstwą izolacyjną umożliwia odprowadzenie pary wodnej ze ściany aż do jej osuszenia.

5. Rozszerzanie cieplne konstrukcji nośnej

System mocujący firmy VESPOL INVEST jest zaprojektowany tak by mógł on skompensować ruchy konstrukcji wynikłe z jej wydłużenia się pod wpływem ciepła.

6. Bezpieczeństwo pożarowe

Komponenty systemu VESPOL INVEST jak i materiał okładzinowy, są niepalne.

7. Izolacja dźwiękowa

Warstwa izolacji termicznej wykonanej z włókna mineralnego dodatkowo tłumi dźwięki.

8. Odległość elewacji od ściany obwodowej systemów VESPOL

Typoszereg kotew o dł. od 40 – 300 mm umożliwia zastosowanie zmiennej grubości warstwę izolacyjną jak i tworzenie na elewacji elementów architektonicznych wysuniętych do 300 mm od ściany obwodowej. W przypadku większej odległości stosujemy rozwiązania indywidualne.