Vespol Clips

ELEWACJA WENTYLOWANA Z WIDOCZNYM MOCOWANIEM PŁYT OKŁADZINOWYCH VESPOL CLIPS

Głównymi elementami rozwiązania systemu VESPOL CLIPS są:

1. Ruszt nośny okładziny
2. Izolacja cieplna
3. Właściwa okładzina

1. Ruszt nośny VESPOL CLIPS jest systemem mocowania płyt elewacyjnych za pomocą specjalnych uchwytów – klipsów (M). System ten stosuje się do mocowania płyt gresowych, ceramicznych oraz płyt laminatowych (N). Uchwyty (M) mocowane są w zależności od stosowanego systemu do pionowych lub poziomych nośnych profili aluminiowych kształtu „T” (L). Uchwyty (M) wykonane są ze stali nierdzewnej i mogą być malowane proszkowo w kolorze zbliżonym do koloru okładziny. Uchwyty (M) mocowane są do profili nośnych (L) za pomocą nitów aluminiowych lub ze stali nierdzewnej (O).
Elementy konstrukcji nośnej – uchwyty (M) i profil nośny (L) mocuje się do podłoża ściany poprzez aluminiowe kotwy nośne (J), których wymiary ustala projektant w zależności od rodzaju podłoża, grubości izolacji, ewentualnej nierówności ścian (dotyczy głównie obiektów rekonstruowanych), obciążeń okładziny i wyliczeń statycznych. Do łączenia profilu nośnego (L) i kotwy nośnej (J) używa się min. 2 śrób „blachowkrętów” (K)(ze stali nierdzewnej). Kotwy nośne (J) mocuje się do ściany nośnej kołkami rozporowymi (I). Typy kołków rozporowych (I) dobiera się w zależności od rodzaju ściany nośnej (cegła pełna, Porotherm, żelbet, gazobeton, konstrukcja stalowa, konstrukcja drewniana itd.) i wyliczeń statycznych.
Elementy konstrukcji nośnej – uchwyty (M) i profil nośny (L) mocuje się do podłoża ściany poprzez aluminiowe kotwy nośne, których wymiary ustala projektant w zależności od rodzaju podłoża, grubości izolacji, ewentualnej nierówności ścian (J)

System widocznego mocowania płyt elewacyjnych
VESPOL CLIPS (aksonometria)

(dotyczy głównie obiektów rekonstruowanych), obciążeń okładziny i wyliczeń statycznych. Do łączenia profilu nośnego (L) i kotwy nośnej (J) używa się min. 2 śrób „blachowkrętów” (K)(ze stali nierdzewnej). Kotwy nośne (J) mocuje się do ściany nośnej kołkami rozporowymi (I). Typy kołków rozporowych (I) dobiera się w zależności od rodzaju ściany nośnej (cegła pełna, Porotherm, żelbet, gazobeton, konstrukcja stalowa, konstrukcja drewniana itd.) i wyliczeń statycznych.

2. Izolacja termiczna
Rodzaj, gęstość i grubość izolacji cieplnej przyjmuje się na podstawie wyliczeń cieplno – technicznych. Jako izolacja termiczna stosowana jest hydrofobizowana, twarda wełna mineralna. Płyty izolacyjne mocowane są do ścian łącznikami grzybowymi z tworzyw sztucznych. Możliwe jest osłanianie izolacji folią paroprzepuszczalną.

3. Właściwa okładzina

Gres, ceramika, laminat: wymiary płyt 40/40, 30/60, 40/60, 50/50, 60/60, 50/100, 60/120, 100/100, 120/180 cm
i inne zgodnie z ofertami producentów.

Firma VESPOL INVEST Sp. z o.o. zapewnia:
– dokładne przedstawienie technologii
i konsultacje z architektami i projektantami
– pomiary geodezyjne
– projekt wykonawczy, wyliczenia statyczne
i cieplno-techniczne
– dostawę i montaż rusztu nośnego
– dostawę i montaż łączników okładziny
– dostawę i montaż izolacji termicznej
– dostawę okładziny
– kompleksowy montaż


  • Płyta elewacyjna (N)
  • Uchwyt okładziny (M)
  • Profil nośny (L)
  • Nity (O)
  • Śruba „blachowkręt” (K)
  • Kotwa podstawowa nośna (J)
  • Kołek rozporowy (I)

Przekrój pionowy

Przekrój poziomy